Naar nieuwe kansen voor kind en ouders

 

“Gewoon” waar kan en “speciaal” waar nodig!

Samen met ouders gaan we uit van de sterkte van elk kind:
uitbouwen waar een kind goed in is,
opbouwen wat nog geleerd moet worden en
compenseren waar nodig.

colofon, disclaimer